Proiecte de viitor


Proiect pentru posibilitatea demiterii unui ales public prin referendum :

   1.  Convocarea referendumului se poate face de catre orice persoana fizica sau juridica, cu prezentarea unei liste de sustinatori ai referendumului care sa insumeze minimul dintre 50% din numarul voturilor obtinute de respectivul ales public sau 15% din totalul populatiei cu drept de vot;
   2.  De asemenea, Biroul Electoral Local sau Judetean, dupa caz, va estima costurile necesare referendumului, urmand ca initiatorul referendumului sa faca dovada unei garantii bancare pentru acea suma.
   3.  Cheltuielile necesare organizarii referendumului vor fi suportate in totalitate din bugetul Consiliului Judetean in raza caruia se organizeaza referendumul, urmand ca in urma acestuia cheltuielile sa se recupereze integral;
   4.  In cazul in care referendumul nu este validat sau are ca rezultat mentinerea alesului in postul ocupat pana la data referendumului, cheltuielile referendumului se vor recupera din garantia bancara a initiatorului, cu returnarea sau obligarea la plata a diferentei rezultate dintre estimarea facuta inaintea referendumului si cheltuielile efective;
   5.  In cazul demiterii alesului public, acesta va fi obligat sa returneze salariile incasate in perioada de la ultima sa alegere in functie pana la data demiterii, alaturi de cheltuielile totale cauzate de referendum. In cazul incapacitatii de plata, se va aplica executarea silita prevazuta de lege;
   6.  In cazul in care rezultatul referendumului conduce la demiterea alesului public, alegerile pentru ocuparea postului vacant se vor organiza din bugetul local.
   7.  Alesul public care in urma referendumului este revocat din functie nu va putea candida sau fi numit pentru nicio functie publica pentru o perioada de minim 4 ani.

Search

Blogroll